Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Úřední deska 

  Upozornění

Zveřejňované údaje podléhají ochraně
dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Vinoř, popř. k nahlédnutí
v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

 


 

Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných
Archív sejmutých dokumentů zveřejněných v roce 2017
 
 
(Od 16. 5. 2011 je pevná úřední deska přemístěna z ulice Uherské na budovu úřadu MČ do ulice Bukovinská.)
text oznámení vyvěšeno
dne:
zveřejnění
do dne:
Schválený rozpočet na rok  2018 - běžné výdaje.xls
Schválený rozpočet na rok 2018 - příjmy.xls

Schválený rozpočet_VHČ na rok 2018.xls , č.j. 01783/2017
 
29.12.2017 15.1.2018
Rozpočtové opatření č. 7/2017 (23. ZZMČ 21.12.2017) 29.12.2017 15.1.2018
Vyhlášení konání místního referenda v termínu pro druhé kolo prezidentských voleb 26. a 27. ledna 2018 konané na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze, č.j. 12A 1/2017-55,  č.j. 2065/2017
Referendum o otázce:
"Souhlasíte s tím, aby orgány městské části Praha - Vinoř učinily v samostatné působnosti veškeré kroky k odstoupení od smlouvy o spolupráci při výstavbě rezidenčního centra na pozemcích par. č. 1577/180, č. 1580/1, č. 1577/5, č. 1577/6, č. 1577/178 a č. 1577/41, vše v katastrálním území Vinoř, Praha hl. m. (lokalita mezi ulicemi Bohdanečská, Mladoboleslavská, Semtínská, Českodubská, Velkoosecká, Mlázovická, Dražkovská a Dubanská) s developery, včetně zrušení souhlasu se související architektonickou studií a zrušení souvisejícího souhlasu do stavebních a souvisejících řízení, a aby orgány městské části Praha - Vinoř podnikly v samostatné působnosti veškeré kroky k tomu, aby obytná výstavba na těchto pozemcích měla maximální výšku 2 nadzemních podlaží?"
 
28.12.2017 15.1.2018
Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 21. 12. 2017,  č.j. 01989/2017 28.12.2017 31.1.2018
Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky "Novostavba objektu mateřské školy ve Vinoři" 28.12.2017 15.1.2018
Stanovení odměny za členství v okrskové a místní komisi pro konání místního referenda,  č.j. 2065/2017 28.12.2017 12.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a 26. - 27. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby  č.j. 1818/2017
22.12.2017 27.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a 26. - 27. ledna 2018
Složení okrskových volebních komisí
20.12.2017 4.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018  a 26. - 27. ledna 2018
Jmenování členů volební komise
13.12.2017 29.12.2017
Program 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 21.12.2017, č.j. 1989/2017 13.12.2017 22.12.2017
MHMP - OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání změn vlny 11 ÚP HMP.pdf , naše čj. 01974/2017
Přehledová mapa_vlna_11.pdf
Z 3119.pdf
Návrh zadání_vlna 11.pdf

 
11.12.2017 22.1.2018
MHMP - Zveřejnění přepracované dokumentace vlivů na ŽP akce TV Kbely -ČOV, naše č.j. 01958/2017 11.12.2017 2.1.2018
Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely – vrácení dokumentace k přepracování MHMP_1800018_2017; naše čj. 01848/2017 4.12.2017 20.12.2017
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018  a 26. - 27. ledna 2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf , č.j.1818/2017
27.11.2017 13.12.2017
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018  a 26. - 27. ledna 2018
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí.pdf
, č.j.1818/2017
27.11.2017 13.12.2017
Návrh rozpočtu MČ na rok 2018
Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2018 - vedlejší hospodářská činnost
Návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2018 - příjmová část
Návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2018 - výdajová část
24.11.2017 10.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Vinoř do roku 2023 24.11.2017 10.12.2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017 (22. ZZMČ 16.11.2017) 24.11.2017 13.12.2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017 – změna rozpočtu k 30.9.2017 (z 21. ZZMČ z 19.9.2017)
Rozpočtové opatření č. 05/2017.pdf
Úprava rozpočtu č.5 - příjmová část 09/2017.pdf
Úprava rozpočtu č.5 - výdajová část 09/2017.pdf
24.11.2017 13.12.2017
Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, konaného dne 16. 11. 2017, č.j.1780/2017 23.11.2017 13.12.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,  naše č.j.01837/2017
Příloha: Situační mapka
21.11.2017 15.1.2018
MČ Praha-Vinoř, ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODAT část pozemku 1577/8 v k.ú. Vinoř, č.j.01819_2017.pdf 16.11.2017 5.12.2017
Usnesení č.j. P19 7296/2017-OV/KR o zastavení řízení o vydání územního rozhodnutí pro stavbu nazvanou: „Rezidence Vinoř“, naše č.j. 01814/2017 15.11.2017 5.12.2017
Volba prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí, č.j. 01818/2017
15.11.2017 30.11.2017
Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská, č.j. 1790/2017-51 14.11.2017 30.11.2017
Program 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 16.11.2017, č.j. 1780/2017 8.11.2017 17.11.2017
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - příjemce písemnosti: Vivian Okpara 8.11.2017 24.11.2017

 

Hlavní město Praha vyhlašuje grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019)
Vyhlášení grantového programu ke zlepšení stavu ŽP hl. m. Prahy pro rok 2018 - č.j. MHMP 1721401/2017,
naše č.j. 01743/2017
 
3.11.2017 18.12.2017
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU / PACHTU, naše č.j. 01695/2017 1.11.2017

 

1.2.2018
 
VÝZVA k podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Novostavba objektu mateřské školy ve Vinoři“
Novostavba MŠ ve VInoři - zadávací dokumentace:
0. Výzva_FV.pdf
1. Příloha č. 1 - Návrh SOD.doc
2. Příloha č. 2_ Krycí list nabídky.doc
3. Příloha č. 3_ČP ke KP.doc
4. Příloha č. 4_Vzor-poddodavatelé.doc
5. Příloha č. 5 - Výkaz výměr.xls
6. Příloha č. 6 - PD.zip

 
24.10.2017 30.11.2017
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 za MČ Praha Vinoř:
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 55001

Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 55002
Podrobné statistiky zdroj: https://www.volby.cz/
 
22.10.2017 7.11.2017
OZNÁMENÍ - zahájení celoměstsky významné změny MHMP_1551472_2017, č.j. 01585/2017
Veřejná vyhláška
16.10.2017 4.12.2017
Informace pro občany - Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2017 konané ve dnech 20. a 21. října 2017, voličský průkaz, přenosná volební urna. 9.10.2017 18.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o místě a době konání voleb do PSP ČR.pdf, č.j. 01470/2017
5.10.2017 20.10.2017
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Smlouva o údržbě veřejné zeleně a souvisejících činnostech
5.10.2017 21.10.2017
Zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje HMP; č.j. 01462/2017
Veřejná vyhláška
2.10.2017 14.11.2017
Záměr pronajmout 1 parkovací místo; č.j. 01429/2017-43 2.10.2017 18.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Jmenování členů okrskových volebních komisí.
2.10.2017 16.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Losování předsedy a místopředsedy okrskové volební komise pro volební okrsky č. 55001 a 55002
27.9.2017 13.10.2017
Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, konaného dne 19. 9. 2017 v 18.00 hod. ve společenské místnosti v Chaltické 539, č.j. 01351/2017 26.9.2017 26.10.2017
Zveřejnění dokumentace vlivů na životní prostředí "Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely", č.j. 01420/2017;
Do dokumentace lze nahlédnout v podatelně Úřadu městské části Praha-Vinoř (1.n.p.-vlevo) v úřední dny.
 
21.9.2017 9.10.2017
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, „Stavební úpravy BJ – 7, BJ – 8“ bytového domu č.p. 778 na pozemku parc. č. 1577/118 v kat. území Vinoř, obec Praha, při ulici Mlázovická v Praze 9 – Vinoři, č.j. 01378/2017; 14.9.2017 2.10.2017
Program 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 19.9.2017, č.j. 1351/2017 11.9.2017

 

19.9.2017

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí. č.j. 01255/2017
8.9.2017

 

25.9.2017

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků, č.j. 01255/2017
5.9.2017

 

25.9.2017
Výběrové řízení na volné místo účetní ÚSC Úřadu MČ Praha - Vinoř. 1.9.2017

 

25.9.2017 
Oznámení o přerušení dodávky vody dne 31.8.2017 v době 8,00 - 15,00 hod 29.8.2017

 

1.9.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 8.9.2017 v době 8,00 - 15,00 hod, č.j. 01291/2017 28.8.2017

 

12.9.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 14.9.2017 v době 8,00 - 17,00 hod, č.j. 01261/2017 22.8.2017

 

18.9.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise , č.j. 00979/2017
21.8.2017

 

6.9.2017
Oznámení o volném pracovním místu referent/referentka odboru životního prostředí ÚMČ Praha - Troja 21.8.2017

 

8.9.2017
Termínový kalendář ODVOZ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ (VOK) 2. pololetí 2017 2.8.2017

 

31.12.2017
SPÚ - Zveřejnění nabídky pozemků v k.ú. Vinoř, naše č.j. 00979/2017
Příloha: Seznam pozemků
2.8.2017

 

31.10.2017

  

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 21.8.2017 v době 8,00 - 15,00, Ctěnice - TS 3915. 2.8.2017

 

21.8.2017
Nařízení Státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky, Č. j. SVS/2017/084885-G 22.7.2017

 

19.4.2018
Oznámení o výběru dodavatele veřejné zakázky: Údržba veřejné zeleně a související činnosti – Praha Vinoře
Příloha: Písemná zpráva o hodnocení nabídek
18.7.2017

 

3.8.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 7.8.2017 v době 9,00 - 14,00 hod, ulice Na Rampách, č.j. 01120/2017 18.7.2017

 

21.7.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, Č. j. SVS/2017/084885-G - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky 17.7.2017 31.12.2017
Záměr pronajmout část pozemku předem určenému zájemci, č.j. Z400/6/17-34 4.7.2017

 

20.7.2017

 

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 22. 6. 2017, č.j. 00928/2017 29.6.2017 29.7.2017
Žádost o zveřejnění sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Lysolaje, naše č.j. 00976/2017 26.6.2017

 

28.7.2017
Žádost o zveřejnění sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Třeboradice , naše č.j. 00975/2017 26.6.2017

 

28.7.2017
Rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Polyfunkční objekt Vinoř“ na pozemku parc. č. 1577/11 a 1576/1 v k. ú. Vinoř. , vydal ÚMČ Praha 19, Č.j. : P19 3724/2017-OV/Š, naše č.j. 00979/2017 26.6.2017 17.7.2017 
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 22.6.2017 do odvolání. 23.6.2017 31.8.2017
Schválený závěrečný účet za rok 2016 23.6.2017 23.7.2017
Oznámení o konání společného jednání o návrzích 2 celoměstsky významných změn vlny IV, a to změn č. Z 2776/00 (2 varianty) a Z 2794/00, Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - MČ  Praha 6 a MČ Praha 9.
Příloha: Veřejná vyhláška - Oznámení
naše č.j. 00613/2017
26.4.2017 23.6.2017
Pozvánka a program 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 22.6.2017, č.j. 928/2017 14.6.2017

 

22.6.2017

 

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí sekretariátu vedení úřadu ÚMČ Ďáblice 5.6.2017 21.6.2017
Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení "Údržba veřejné zeleně a související činnosti - Praha Vinoř", č.j. 844/2017
Přílohy:
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_1-Technická_specifikace-CJ_00844_2017.xls
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_2-přehled_lokalit-CJ_00844_2017.pdf
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_3-nabídkový_rozpočet-CJ_00844_2017.xls
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_4-Závazný_návrh_smlouvy-CJ_00844_2017.doc
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_vinoř-Příloha_5-Čestné_prohlášení_k_prokázání_kvalifikace-CJ_00844_2017.doc
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_6-Seznam_poddodavatelů-CJ_00844_2017.doc
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_7-Krycí_list_nabídky-CJ_00844_2017.doc


2017.06.08 VZ-Údržba veřejné zeleně, Praha - Vinoř: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
2017.06.13 VZ-Údržba veřejné zeleně, Praha - Vinoř: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2
1.6.2017

 

17.6.2017
Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská pani Martinu Citronovi, č.j. 810/2017-29 1.6.2017 17.6.2017
Návrh závěrečného účtu MČ Praha - Vinoř za rok 2016, Čj. 826/2017-25
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2016.
Přílohy.
Rozvaha, Výsledovka -VZZ-HC-2016-příloha č.1.
Rozvaha, Výsledovka -VZZ-VHC-2016-příloha č.4.pdf
Plnění rozpočtu, třídy 2016-příloha č.2.
Plnění rozpočtu, OdPa-Pol-2016-příloha č.3.
 
30.5.2017 23.6.2017
Oznámení pro chovatele včel o aplikaci pesticidu
Příloha:
Seznam pozemků
23.5.2017 26.5.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, ul. Urbanická, dne 8.6.2017, od 8,00 do 16,00 22.5.2017 8.6.2017
Veřejná vyhláška, Oznámení o místě uložení písemnosti pro daňový subjekt: Alexandra Khodakova
CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU,  Čj.: 73394-7/2017-510000-11
18.5.2017 3.6.2017
Veřejná vyhláška, Oznámení o místě uložení písemnosti pro daňový subjekt: Lilia Khodakova
CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU,  Čj.: 73400-7/2017-510000-11
18.5.2017 3.6.2017
Veřejná vyhláška, Oznámení o místě uložení písemnosti pro daňový subjekt:_Victor Khodakov
CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU,  Čj.: 73403-7/2017-510000-11
18.5.2017 3.6.2017
Výběrové řízení na obsazení úředního místa hlavní účetní ÚMČ Praha - Ďáblice.
 
11.5.2017 25.5.2017
Vyhlášení výběrového řízení na pozici referent odboru občansko-správního Praha Šeberov 2.5.2017

 

12.5.2017

 

Veřejná vyhláška - Oznámení pro projednání návrhu změn vlny 10 ÚP HMP, naše č.j. 00643/2017
Oznámení
Grafická příloha - ZMĚNA č. Z 3081 / 10
2.5.2017 12.6.2017
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ: „Polyfunkční objekt Vinoř, včetně přípojky vody, plynu, elektro a vjezdu na pozemcích parc. č. 1577/1 a 1576/1 v k. ú. Vinoř“, naše č.j. 00616/2017
 
26.4.2017 31.5.2017
Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 18. 4. 2017 25.4.2017 25.5.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa hlavní účetní ÚMČ Praha - Ďáblice 25.4.2017 5.5.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00 , naše č.j. 00586/2017;
Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
Zadání změny Z 3083/00 ÚP hl. m. Prahy
 
19.4.2017 30.5.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00. naše č.j. 00566/2017
ZADÁNÍ ZMĚNY Z 2440/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ HL. M. PRAHY
Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
Přehledová mapa
Tabulka
Změna č. Z2440_zadani.
 
19.4.2017 30.5.2017
Program Čistá energie Praha 2017 18.4.2017 18.5.2017
Program 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 18.4.2017, č.j. 511/2017 11.4.2017 18.4.2017
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Vinoř do roku 2022, č.j. 303/2017-13 10.4.2017 10.5.2017
Rozhodnuti o povolení odstranění stavby „Zrušení v.v. 22 kV, Horní Počernice – Březiněves“, naše č.j.00480/2017 10.4.2017 2.5.2017
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu uzavřenou s firmou CETIN, č.j. 495/2017-14 10.4.2017 26.4.2017
Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 23. 3. 2017, č.j. 00393/2017 30.3.2017 30.4.2017
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Lysolaje.
Příloha:
Oznámení o vyložení k veřejnému nahlédnutí
29.3.2017 31.10.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad ÚR hl.m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017), naše č.j. 418/2017
Příloha:
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ (ŘÍJEN 2014 - BŘEZEN 2017), pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje
Zaslání Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v
uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017), včetně veřejné vyhlášky - oznámení

 
20.3.2017 2.5.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií Praha - Satalice, naše č.j. 00403/2017
Oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií Praha - Satalice.
20.3.2017 24.4.2017
Zaslání Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017), včetně veřejné vyhlášky - oznámení 20.3.2017 24.4.2017
Program 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 23.3.2017, č.j. 393/2017 15.3.2017 23.3.2017
Oznámení o výběru dodavatele: Veřejná zakázka: Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř - nástavba tříd 14.3.2017

 

30.3.2017
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00 ÚP SÚ HMP, MHMP 314608/2017, naše č.j. 00367/2017
Veřejná vyhláška  - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00 ÚP SÚ HMP
14.3.2017 25.4.2017
Č. j. SVS/2017/029979-G, NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky. 12.3.2017 28.3.2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytnutých informacích za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha – Vinoř
 
1.3.2017 13.4.2017
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Vinoř do roku 2022 č.j. 00303 /2017-5 28.2.2017 10.4.2017
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro příjemce písemnosti: Iveta Kujalová. č.j. 00184 /2017 27.2.2017 15.3.2017
Upravená výzva - posunutí lhůty pro podávání nabídek a otevírání obálek.
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ve zjednodušeném podlimitním řízení za účelem realizace podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř - nástavba tříd“
Lhůta pro podání nabídek končí dne 6.3.2017 v 10:00 hod.
Příloha:
Kompletní zadávací dokumentace k zahájení ZPŘ "Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř - nástavba tříd":
0. Výzva Nástavba ZŠ Práchovická_FV.doc
1. Příloha č. 1 - Návrh SOD_FV.doc
2. Příloha č. 2_ Krycí list nabídky.doc
3. Příloha č. 3_ČP ke KP_FV.doc
4. Příloha č. 4_Vzor-poddodavatelé.doc
5. Příloha č. 5_Slepý VV.xls

6. Projektová dokumentace (zip)
 
27.2.2017 7.3.2017
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ve zjednodušeném podlimitním řízení za účelem realizace podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř - nástavba tříd“
Lhůta pro podání nabídek končí dne 3.3.2017 v 10:00 hod.

Kompletní zadávací dokumentace k zahájení ZPŘ "Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř - nástavba tříd":
0. Výzva Nástavba ZŠ Práchovická_FV.doc
1. Příloha č. 1 - Návrh SOD_FV.doc
2. Příloha č. 2_ Krycí list nabídky.doc
3. Příloha č. 3_ČP ke KP_FV.doc
4. Příloha č. 4_Vzor-poddodavatelé.doc
5. Příloha č. 5_Slepý VV.xls

6. Projektová dokumentace (zip)
 
15.2.2017 7.3.2017
Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha - Dolní Chabry 1.2.2017 3.3.2017
Obec Přezletice vyhlašuje záměr pronájmu prostor v přízemí a patře obecní budovy č.p. 48 1.2.2017 27.2.2017
Zápis ze 17. zasedání ZMČ Praha-Vinoř, konaného dne 19.1.2017, Praha – Vinoř, č.j. 00059 /2017 27.1.2017 27.2.2017
Informace na webu Státní veterinární správy:
http://www.svscr.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace/
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Informace pro drobnochovatele
Kontrola biologické bezpečnosti v chovu hospodářských zvířat
17.1.2017 17.3.2017
Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská paní Marcele Adamcové, č.j. 54/2017-4 12.1.2017 28.1.2017
Rozhodnutí - povolení ke stavbě vrtané studny a odběru podzemní vody na pozemku parc. č. 1577/11 v k.ú. Vinoř, stavebník Ing. Vladimír Chytil. 11.1.2017 27.1.2017
Program 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 19.1.2017, č.j. 59/2017 11.1.2017 20.1.2017
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Jaroslava Donovala, č.j. 02203/2016 6.1.2017 11.1.2017
ROZHODNUTÍ o umístění stavby "RETAIL PARK VINOŘ - obchodní_centrum_s_prodejnou_potravin, naše č.j. 2382/2016 2.1.2017 24.1.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent odboru občansko-správního ÚMČ Praha-Újezd

 

2.1.2017 20.1.2017
Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská paní Mgr. Lence Čerňanské, č.j. 2039/2016-112 27.12.2016 11.1.2017
Rozpočet MČ Praha - Vinoř na rok 2017, č.j. 2320/2016-111 20.12.2016 5.1.2017
Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby "Rodinný dům s hostincem", naše č.j. 2314, 2315/2016-110 19.12.2016 5.1.2017
 

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek) po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů  anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.

Pomoc s řešením problému:
Budete-li mít problémy s otevíráním souboru PDF ve svém prohlížeči pomocí zásuvného modulu Adobe, doporučujeme soubor stáhnout (ve většině případů klepnutím pravým tlačítkem na odkaz "Stáhnout" a výběrem položky "Uložit jako") a zobrazit jej pomocí aplikace Adobe Reader nebo jiné podporované aplikace

V prohlížeči Internet Explorer můžete vyzkoušet: Nástroje / Spravovat doplňky / a v okně Adobe System Incorporated položku zakázáno změnit na povoleno