Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Veřejné zakázky 
 
Úřad městské části Praha-Vinoř - Veřejné zakázky
   
   
Adresa profilu: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00240982
   
Vyvěšeno na úřední desce Zakázka Uzavírka přihlášek
11.3.2019

Výběrové řízení na „Vytvoření a provoz webové prezentace MČ Praha – Vinoř".
Zadávací dokumentace web MČ Praha Vinoř.docx
wirefram.pdf
struktura_webu.xlsx
Smlouva o Dílo WEB návrh.docx


22.3.2019 - Při přepisu a posunutí termínů „Zadávací dokumentace pro vytvoření a provoz webové prezentace MČ Praha – Vinoř“ je v bodě 7. Kritéria pro hodnocení nabídek a sestavení pořadí nabídek změna termínu z původního 26. 2. 2019
na 16. 4. 2019.  Celý text opraveného bodu 7. je přílohou.
Všem se omlouváme.
Děkujeme za pochopení
Za MČ Praha – Vinoř Dagmar Petrová – tajemník ÚMČ Praha – Vinoř
5.4.2019 do 11.00h
 

Archív ukončených veřejných zakázek
18.7.2018 ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - VZMR: Zámek Vinoř – stavba nové zámecké zdi a demolice stávající betonové stěny oplocení
 
21.6.2018 Otevřená výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zámek Vinoř - stavba nové záecké zdi a demolice stávající betonové stěny oplocení".
1. Příloha č. 1_Návrh SOD.doc
2. Příloha č. 2_ Krycí list nabídky.doc
3. Příloha č. 3_Vzor čestného prohlášení.doc
4. Příloha č. 4_Vzor poddodavatelé.doc
5. Příloha č. 5_Soupis prací s VV.xlsx
6. Příloha č. 6_Projektová dokumentace.zip
Fotodokumentace zdi.pdf
11.7.2018
10,00 hod

28.12.2017 Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky "Novostavba objektu mateřské školy ve Vinoři"
|
24.10.2017 VÝZVA k podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Novostavba objektu mateřské školy ve Vinoři“
Novostavba MŠ ve VInoři - zadávací dokumentace:
0. Výzva_FV.pdf
1. Příloha č. 1 - Návrh SOD.doc
2. Příloha č. 2_ Krycí list nabídky.doc
3. Příloha č. 3_ČP ke KP.doc
4. Příloha č. 4_Vzor-poddodavatelé.doc
5. Příloha č. 5 - Výkaz výměr.xls
6. Příloha č. 6 - PD.zip
 

18.7.2017  Oznámení o výběru dodavatele veřejné zakázky: Údržba veřejné zeleně a související činnosti – Praha Vinoře
Příloha: Písemná zpráva o hodnocení nabídek

5.10.2017 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
5.10.2017 Smlouva o údržbě veřejné zeleněě a souvisejících činnostech

 
1.6.2017 Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení "Údržba veřejné zeleně a související činnosti - Praha Vinoř", č.j. 844/2017
Přílohy:
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_1-Technická_specifikace-CJ_00844_2017.xls
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_2-přehled_lokalit-CJ_00844_2017.pdf
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_3-nabídkový_rozpočet-CJ_00844_2017.xls
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_4-Závazný_návrh_smlouvy-CJ_00844_2017.doc
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_vinoř-Příloha_5-Čestné_prohlášení_k_prokázání_kvalifikace-CJ_00844_2017.doc
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_6-Seznam_poddodavatelů-CJ_00844_2017.doc
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_7-Krycí_list_nabídky-CJ_00844_2017.doc

17.06.08 VZ- Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
17.06.13 VZ- Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2
 


14.3.2017 Oznámení o výběru dodavatele: Veřejná zakázka: Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř - nástavba tříd
4.4.2017 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
4.4.2017 Seznam účastníků zadávacího řízení
 
27.2.2017 Upravená výzva - posunutí lhůty pro podávání nabídek a otevírání obálek.
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ve zjednodušeném podlimitním řízení za účelem realizace podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř - nástavba tříd“
Lhůta pro podání nabídek končí dne 6.3.2017 v 10:00 hod.
 
6.3.2017
15.2.2017 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ve zjednodušeném podlimitním řízení za účelem realizace podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř - nástavba tříd“
Lhůta pro podání nabídek končí dne 3.3.2017 v 10:00 hod.

Kompletní zadávací dokumentace k zahájení ZPŘ "Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř - nástavba tříd":
0. Výzva Nástavba ZŠ Práchovická_FV.doc
1. Příloha č. 1 - Návrh SOD_FV.doc
2. Příloha č. 2_ Krycí list nabídky.doc
3. Příloha č. 3_ČP ke KP_FV.doc
4. Příloha č. 4_Vzor-poddodavatelé.doc
5. Příloha č. 5_Slepý VV.xls

6. Projektová dokumentace (zip)

Smlouva o dílo akce "Přístavba šaten základní školy ul. Prachovická 340, Vinoř", sml. 83, 01660/2016
Listinné přílohy ke smlouvě o dílo

14.3.2017: Konečná cena veřejné zakázky - Komunikace Bohdanečská
 
Smlouva o dílo k provedení stavby "Parkovací stání - MČ Praha - Vinoř".pdf
 

14.3.2017: Konečná cena veřejné zakázky - Rekonstrukce suterénu zdravotního střediska na pohybové centrum ZŠ
 
Smlouva o dílo 005/2016 "Rekonstrukce suterénu zdravotního střediska na pohybové centrum základní školy".pdf
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 005/2016

Výzva více dodavatelům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zadávací dokumentace zakázka na stavební práce:
„Rekonstrukce suterénu zdravotního střediska na pohybové centrum základní školy“

Smlouva o dílo 026/2015  "Rekonstrukce suterénu zdravotního střediska na 3 třídy školní družíny ZŠ a rekonstrukce terasy střediska", ev. sml. 72/2015, č.j. 1281/2015-7
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 026/2015

 


15.7.2015 VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ŘÍZENÍ O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU - NÁZEV ZAKÁZKY: „VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ“, č.j. 01177/2015
Lhůta pro podání nabídky - nejpozději do 31.7.2015 do 11,00 hodin

Přílohy:
Smlouva o dílo (DOC) - Smlouva o dílo (ODT)
Krycí list (DOC) - Krycí list (ODT)


Otevírání obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vinořský zpravodaj" se uskuteční dne 3. srpna 2015 v 16.00 hod. v kanceláři starosty na ÚMČ Praha - 9- Vinoř, Bohdanečská 97 (1. patro).
 
31.7.2015

25.6.2015 Zakázka malého rozsahu:
Oznámení o záměru zadavatele zadat zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava vlhkého zdiva - Cukrárna Marcipánka", č.j. 01039/2015
Lhůta pro doručení nabídek je 13. července 2015 do 15,00 hodin.
Příloha:
Návrh smlouvy o dílo (ODT) Návrh smlouvy o dílo (DOC)
Příloha:
Rozpočet nákladů (PDF)
 
13.7.2015


Smlouva o dílo na  zakázku "Novostavba MŠ Vinoř"
+ informace o pojistné smlouvě
 
24.10.2014 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku „Novostavba objektu mateřské školy ve Vinoři, ulice Mikulovská a Ronovská“.
Zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení, předpokládaná hodnota zakázky činí 9.850.000,-Kč bez DPH. Lhůty pro podání nabídek končí dne 10.11.2014 v 15:00 hod. Požadována je jistota 100.000,- Kč.

Příloha č. 21.1-Formulář krycího listu nabídky-MŠ Vinoř.doc (69 kB)
Příloha č. 21.2-Obchodní podmínky-MŠ Vinoř.doc (216 kB)
Příloha č. 21.2-Obchodní podmínky-MŠ Vinoř.pdf (353 kB)
Výzva k podání nabídky-MŠ Vinoř.pdf (213 kB)
Zadávací dokumentace-MŠ Vinoř.pdf (391 kB)
Texty PD.zip (1 MB)


https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/novostavba-objektu-materske-skoly-ve-vinori-ulice-mikulovska-a-ronovska

Jmenování komise pro výběr dodavatele na akci "Novostavba objektu MŠ - Mikulovická, Ronovská", č.j.01699/2014

Dodatky:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Příloha k dodatku č. 1 - Práce nad rámec projektové dokumentace a výkazu výměr k 11.2.2015

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Příloha k dodatku č. 2 - Práce nad rámec projektové dokumentace a výkazu výměr k 6.8.2015

Novostavba objektu mateřské školy ve Vinoři ulice Mikulovická a Ronovská - Seznam faktur
Seznam subdodavatelů
Konečná cena
 

10.11.2014
 v 15:00 hod.

Oznámení o výběru  nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací "MČ Praha - Vinoř - Revitalizace území u ul. V Podskalí, část 2"
 
7.5.2014 Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „MČ Praha Vinoř – Revitalizace území u ul. V Podskalí, 2. část“
Lhůta pro podání nabídky : 13.5.2014 do 11.00 hodin

Smlouva o dílo.doc (125 kB)
Přílohy ke stažení ve formátu ZIP
Seznam příloh:
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
B.1. PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY M 1 : 1 000
B.2. KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY M 1 : 500
C. STAVEBNÍ ČÁST
C.1. SO 100 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
C.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
C.1.2. SITUACE STAVBY M 1 : 500
C.1.3. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
C.2. SO 200 – MOSTEK PŘES VODOTEČ - REKONSTRUKCE
C.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
C.2.2. SITUACE STAVBY M 1 : 250
C.2.3. PŘÍČNÉ ŘEZY
D. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
E. VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST
 13.5.2014
do 11.00 h

  Vítězná firma, která vyhrála výběrové řízení na Novostavbu přístřešku - fotbalové hřiště ve Vinoři:
firma OPREKO, s.r.o., IČ 49789791,
Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3.

 
 
28.3.2014 Oznámení o záměru zadavatele zadat zakázku malého rozsahu - Výzva k podání nabídky na stavební práce "Novostavba přístřešku - fotbalové hřiště ve Vinoři"
Naše č.j. 00439/2014
Lhůta pro doručení nabídek: 14. dubna 2014 do 17,00 hodin.

Výzva fotbal.pdf (5 MB)
Záměr - fotbal. hřiště.doc (51 kB)
Smlouva - fotbal. hřiště.doc (60 kB)
Rozpočet_souhrnný.pdf (68 kB)
Rozpočet_krycí list.pdf (38 kB)
Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,Vinoř [zadání].xls (180 kB)
Čestné prohlášení.odt (73 kB)
Čestné prohlášení.doc (32 kB)
Záměr - fotbal. hřiště.odt (61 kB)
Smlouva - fotbal. hřiště.odt (60 kB)
Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,Vinoř [zadání].ods (180 kB)


Jmenování komise pro otevírání obálek pro výběr dodavatele na akci "Novostavba přístřešku - fotbalové hřiště ve Vinoři"
14.4.2014

16.12.2013 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace "Stavební úpravy a přístavba kuchyně základní školy" , č.j. 1935/2013
Vydal: MČ Praha - Vinoř
Lhůta a místo pro podání obálek s nabídkami je do 3.1.2014, do 13,00 hodin.
 
3.1.2014
do 13.00 hod.

  Smlouva o dílo k provedení stavby:
Smlouva o dílo k provedení stavby "Stavební úpravy bytového domu Praha - Vinoř", č.j. 1377/2013/45

Dodatky ke Smlouvě o dílo k provedení stavby "Stavební úpravy bytového domu Praha - Vinoř", č.j. 1377/2013/45
Uveřejnění smlouvy vč. dodatků je dle § 147a zák. o veřejných zakázkách, zveřejněno na úřední desce 30.12.2013:.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, č.j. 1921/2013/74
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo,
č.j. 1994/2013/76

 

 
26.7.2013 Výzva - oznámení o výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu "Stavební úpravy suterénu bytového domu Praha - Vinoř", Bohdaenčská 249 - 250, č.j. 01103/2013-51
Lhůta a místo pro doručení nabídek: 16.8.2013
Vydal: MČ Praha - Vinoř
Přílohy:
Stavební rozpočet
Slepý rozpočet
Smlouva o dílo
Krycí list rozpočtu
Čestné prohlášení


Všechny dokumenty ke stažení ve formátu ZIP

Otevírání obálek se uskuteční 19. 8. 2013 v 10 ,00 hod v kanceláři starosty Městské části Praha- Vinoř.
Zveřejněno: 14.8.2013
 16.8.2013

Smlouva o dílo k provedení stavby:
Smlouva o dílo k provedení stavby "Oprava a restaurování hrobky Černínů na hřbitově v Praze - Vinoř", č.j. 1378/2013/46

 
27.6.2013 Věc: Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební a restaurátorské práce, dle § 12, odst. 3, zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na akci „Oprava a restaurování hrobky Černínů na hřbitově v Praze - Vinoř“

Předpokládané celkové náklady stavby činí 2 396 520 včetně DPH.

Lhůta a místo pro podání obálek s nabídkami:
Uchazeči podají své nabídky osobně, nebo poštou na adresu zadavatele: Městská část Praha – Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9
Lhůta pro podání nabídky : 11.7.2013. do 10.00 hodin

Krycí list, čestné prohlášení, smlouva o dílo, položkový rozpočet
11.7.2013
do 10.00 h

  Smlouva o dílo k provedení stavby:
Smlouva o dílo k provedení stavby "Revitalizace území ul. V Podskalí - víceúčelové hřiště", č.j. 1024/2

 
 
22.5.2013 Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „MČ Praha Vinoř – Revitalizace území u ul. V Podskalí – víceúčelové hřiště“
Lhůta pro podání nabídky : 31.5.2013. do 10.00 hodin
Výzva ve formátu doc - pro vyplnění čestného prohlášení

Příloha:
Smlouva o dílo k provedení stavby


DODATEČNÁ INFORMACE k veřejné zakázce
zveřejněno 3.6.2013
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: MČ Praha Vinoř – Revitalizace území u ul. V Podskalí – víceúčelové hřiště
Typ VZ: veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

Zadavatel: Městská část Praha – Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9
Zastoupený: Františkem Švarcem, starostou městské části

Zadavatel oznamuje změnu termínu otvírání obálek s nabídkami:
Otvírání obálek proběhne dne 5. 6. 2013 v 9.00 hodin na adrese pověřené společnosti :ZAVOS s.r.o.,  Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8. Otvírání obálek je neveřejné.
31.5.2013
do 10.00 h

16.1.2013 Vinoř vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci školní kuchyně ZŠ
Termín podání nabídek: do 30.01.2013
Místo podání: úřad MČ Praha-Vinoř, Bohdanečská 97, Praha-Vinoř, 190 17
30.1.2013

15.8.2011 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE: REKONSTRUKCE PODKROVÍ STÁVAJÍCÍ ZŠ, Prachovická č.p. 340, parc.č. 1117, 1118 a 1093/1, k.ú. Vinoř, Praha - Vinoř, 190 17
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Lhůta pro podání nabídek o veřejnou zakázku: do 30.8.2012 do 13.00 hodin.

Vydal: MČ Praha - Vinoř
30.8.2011
do 13.00 hod.

22.7.2011 Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikace k řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vinořský zpravodaj"
Uchazeči doručí zadavateli nabídku v zalepené obálce viditelně označené názvem "Veřejná zakázka - Vinořský zpravodaj", nápisem NEOTVÍRAT a názvem a kontaktní adresou uchazeče poštou nebo osobně nejpozději do 8. srpna 2011.
Vydal: MČ Praha - Vinoř
[
dokument]
[ krycí list nabídky]
8.8.2011

26.5.2011 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Částečná úprava gastroprovozu ZŠ a MŠ Praha - Vinoř, s Přílohou č. 1
Termín a místo odevzdání nabídek je 13.6.2011 do 18.00 hodin na adresu MČ Praha - Vinoř.
Vydal:  MČ Praha - Vinoř
[
dokument]
13.6.2011
do 18.00 hod.

7.4.2011

Poptávka na Vinořský zpravodaj - veřejná zakázka
Lhůta pro podání nabídek je do 26.4.2011 do 12,00 hod. na ÚMČ Praha - Vinoř.
Vydal: MČ Praha - Vinoř
[
dokument]
26.4.2011
12.00 hodin

29.3.2011

Veřejná zakázka - Údržba veřejné zeleně, úklid a ostatní drobné opravy.
Uchazeč může doručit nabídku na adresu Úřadu MČ Praha-Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 Vinoř.
Nabídka může být zaslána poštou nebo doručena osobně.
[
dokument]
15.4.2011
12.00 hodin

24.3.2011

 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace "Rekonstrukce školy ve Vinoři, Živanická č.p. 22, parc. č. 6 a parc. č. 8, v k.ú. Vinoř, Praha - Vinoř".
Lhůta pro podání nabídek je do 8.4.2011 do 11.00 hodin.
Uchazeč může doručit nabídku do kanceláře firmy Archide CZ, s.r.o., Hvožďanská 2053/3, Praha 4 v pracovních dnech pondělí - čtvrtek 9,00 - 16.00 hod a pátek 9,00 - 12.00 hod. nebo nabídku doručit poštou na adresu Archide CZ, s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4.
[
dokument]
8.4.2011
  11.00 hodin

 7.3.2011

Poptávka MČ Praha Vinoř na výběr dodavatele na Vinořský zpravodaj
Lhůta pro podání nabídek je do 31.3.2011 do 19.00 hodin
Uchazeč může doručit nabídku na adresu Úřadu MČ Praha-Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 Vinoř.
Nabídka může být zaslána poštou nebo doručena osobně.
[
dokument]
31.3.2011
19.00 hodin

10.03.2010

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Hydroizolace a sanace objektu Živanická 23
[
dokument]
26.03.2010

04.03.2010

Výzva k podání nabídky "Služebna městské policie"
Vydal: MČ Praha - Vinoř
[
dokument]
20.03.2010

26.11. 2009

 

Výběrové řízení - Záměr pronajmout nebytový prostor v budově zdravotního střediska, uzavírka přihlášek 4.1.2010
[
dokument]
04.01.2010

18.11. 2009

Výběrové řízení - stavba: stavební úpravy pro umístění cvičné kuchyně, uzavírka přihlášek 30.11.2009
[
dokument]
30.11.2009

09.10. 2009

Výběrové řízení na rekonstrukci dvou bytových jednotek v čp.8 Mladoboleslavská, výměnu střešních oken Velux v bytovém domě Bohdanečská 399 - 400
[
dokument]
Termín: do 26.10.2009 do 8,00 hodin
26.10.2009

16.03.2009

„Poptávka na dodavatele studie využitelnosti + následné projektové stavební dokumentace na objekty: Bohdanečská 97, Vinořské náměstí 22, Mladoboleslavská 13“.
Zájemci se mohou přihlásit do 15 ti dnů u starosty MČ Praha – Vinoř, kde jim bude představen záměr.
Po seznámení se s podklady, předloží tito zájemci konkrétní cenové nabídky na studie využitelnosti + cenu za stavební dokumentaci.
Termín: do 17.4.2009
[
dokument1, dokument2]
17.04.2009

1.12. 2008

Poptávka na dodavatele služeb na údržbu a úklid veřejných ploch v MČ Praha-Vinoř
Vyhlašujeme poptávku na dodavatele služeb na údržbu a úklid veřejných ploch v naší MČ. Cenové nabídky dle přiložené tabulky zasílete mailem na:
starosta@praha-vinor.cz do 10.12.2008 nebo doručte do podatelny úřadu MČ Praha-Vinoř.
formulář: 
udrzba_2009_vzor.xls
10.12.2008

31.10. 2008

Zadání výběrového řízení na vodovod hřbitov
[dokument  ]
20.12.2008

16.4. 2008

Poptávka na dodavatele stavebních prací - výměna střešních oken Bohdanečská ul. Praha-Vinoř. Podrobné údaje na úřadě.  

10.4. 2008

Poptávka na dodavatele stavebních prací rekonstrukce domu Mladoboleslavská 8 v MČ Praha-Vinoř a na pokládání zámkové dlažby.
10.04.2008 Vyhlašujeme poptávku na dodavatele výše uvedených služeb. Podklady jsou k vyzvednutí na úřadu MČ.
10.04.2008

19.12. 2007

Poptávka na dodavatele služeb na údržbu a úklid veřejných ploch v MČ Praha-Vinoř
Vyhlašujeme poptávku na dodavatele služeb na údržbu a úklid veřejných ploch v naší MČ. Cenové nabídky dle přiložené tabulky zasílete mailem na:
starosta@praha-vinor.cz do 28.12.2007 nebo doručte do podatelny úřadu MČ Praha-Vinoř.
28.12.2007

   Dokumenty ke stažení

Směrnice starosty č. 2/2012
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MČ Praha - Vinoř
Platnost od 20.12.2012