Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Vyhlášky 
 
Úřad městské části Praha-Vinoř - Obecně závazné vyhlášky
   
   
Na území MČ Praha - Vinoř jsou platné vyhlášky Hlavního města Prahy :


http://magistrat.praha-mesto.cz/Urad/Vyhlasky-narizeni-a-legislativa
 
 
30.6.2011
Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
 
1.6.2011
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011 - Touto vyhláškou se na území hlavního města Prahy zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství, stanoví konkrétní sazby poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, osvobození od poplatku, příslušnost k řízení o poplatku a určují místa, která v hlavním městě Praze podléhají poplatku.
 
29.9.2010
Právní předpis hl.m.Prahy č. 13/2010
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 19/2007, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje.
 

   Dokumenty ke stažení

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř
Organizační řád MČ Praha - Vinoř, Směrnice starosty č. 1/2017
Směrnice starosty č. 2/11 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MČ Praha Vinoř.
(PLATNOST OD 1.11.2011)
Sazebník úhrad za poskytování informací platný od 1. 1. 2007
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999Sb.
 
Žádost o byt
Pravidla pro podání žádosti o pronájem bytu
Kauce - jistina při podání žádosti o pronájem nebytového prostoru nebo pozemku v MČ Praha - Vinoř, Směrnice starosty č. 07/09
Informace k vyplnění žádosti nebo oznámení:
  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
  Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les