Městská část Praha-Vinoř

Home > MČ Praha-Vinoř > Spolky a organizace > Český zahrádkářský svaz 
SPOLKY A ORGANIZACE
   
   
Český zahrádkářský svaz
Podle zápisů v obecní kronice měli vinořští zahrádkáři svůj spolek již před druhou světovou válkou. Zahrádky byly většinou přídomní, zahrádkářská kolonie byla založena až v roce 1986. Kolonie má celkem 44 parcel a členové jsou většinou přespolní,povětšině z Prahy. Podle hodnocení nadřízených orgánů je tato kolonie jednou z nejhezčích a nejudržovanějších na území hlavního města Prahy. Bohužel zcela zanikl podíl zahrádkářů na společenském a kulturním životě obce, jak tomu bývalo ještě po válce. Postupně se však mění i původní poslání zahrádkářské zájmové činnosti a zahrádky dostávají charakter rekreačního zázemí. Nejinak je tomu i této vinořské kolonii.
Předsedkyní Místní organizace ČZS je př.Květa Matulová a předsedou zahrádkářské kolonie př.Josef Dusil.

Zpracoval kronikář obce Ing. František Filip, 2009

 

Ze života spolku:

thn00013.jpg14.-15.4. Výstava vinořských zahrádkářů
v informačním středisku. Děkujeme za velice obětavou práci a vysoký vkus M. Kolárové, Z.Vainerové a M. Škopovi. Obdivovat lze nejen barevné sladění, ale hlavně to, že veškeré vystavované exponáty jsou vlastními produkty.

thn_P1080520.jpg17. 9. 2010 První posvícenská zábava pěti spolků ve Vinoři.
Baráčníci, myslivci,rybáři, sokolové a zahrádkáři spojili své síly a svou účastí a příspěvky do tomboly navázali na staré dobré tradice. Děkujeme všem.  Původně měl být ples o den déle, takto ale naprosto nečekaně dorazil i radní Varny pro kulturu a předseda Spolku bulharsko-českého přátelství, Doc. Troshev, který spolu s bulharskou televizí přijeli natáčet dokument o našem rodákovi Antonu Novakovi, který byl zakladatelem zeleně ve Varně, a který letos slaví 150 let od svého narození. Dalším nečekaným hostem byli paní Šulcová a pan Leimberger, který z Ameriky přivezl podepsanou smlouvu o partnerství mezi městem Prague v Oklahomě a Vinoří. Zábava se velice vydařila a již se těšíme za rok na další společné setkání.

thn_P1080442.jpg16.-17.9. velice zdařilá 1. výstava našich zahrádkářů v informačním středisku navázala na podobné akce v dávné minulosti.Děkujeme jim za nádherné aranžmá, za velikou obětavost a perfektní organizaci.

thn_DSC07104.jpg20.08. 2010
Na návštěvě u našich zahrádkářů.

Nikdo by jistě nehádal, že na tomto místě byla dříve skládka...

20.2.2010
Výroční schůze našich zahrádkářů,  volil se nový předseda. Jednohlasně byla zvolena Martina Kolárová. Na schůzi byly také projednány další možné akce pro Vinoř, např. výstavy ovoce a společný ples našich spolků.

.28.2.2009 v Informačním středisku se uskutečnila výroční schůze našich zahrádkářů. Se zdravicí vystoupil i starosta Švarc, seznámil je s plánovanými akcemi kolem zahrádek a poděkoval za jejich přínos obci.