Samospráva městské části Praha - Vinoř

Úvod > > Samospráva > Zápisy ze zasedání ZMČ 
 
Zápisy ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Vinoř  
   
 

Úřad městské části Praha-Vinoř striktně rozlišuje právní pojmy ZVEŘEJNIT, ZPŘÍSTUPNIT a SEZNÁMIT.

Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona
č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje v souladu
s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách
v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

 
STANOVISKO č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů ke zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů