Městská část Praha-Vinoř

Home > MČ Praha - Vinoř > Historie > Zdravotnictví v MČ Praha-Vinoř 
Zdravotnictví v MČ Praha-Vinoř
   
 

   Vinořští lékaři
(František Filip, Vinořský zpravodaj léto 2002 č. 70)

Je málo záznamů v obecních zápisech o lékařích, kteří ve Vinoři pracovali a sloužili občanům. Abychom tento dluh alespoň částečně napravili, zařadili jsme do Vinořského zpravodaje tento příspěvek, jako vyjádření trvalé úcty těm lékařům, kteří již nežijí a poděkování těm, s nimiž se denně setkáváme a bez jejichž pomoci se nemůžeme obejít.

Podle dochovaných záznamů byl prvním vinořským lékařem MUDr. Václav Meysnar. Narodil se 23. ledna 1842, ale místo narození jsem nezjistil, stejně jako data nástupu lékařské služby ve Vinoři. obvod jeho lékařské praxe byl velmi rozsáhlý. K nemocným jezdil kočárem a bylo-li potřeba, vyjížděl i několikrát za noc. Od chudých podle zápisů žádné peníze nikdy nebral, naopak platil jim ze svého i potřebné léky. Často prý jim věnoval i své vlastní boty a domů se vracel jen v ponožkách. Bydlel a ordinaci měl v domku čp. 24, který patřil hraběti Černínovi. Zemřel ve Vinoři 26. srpna 1890 a na zdejším hřbitově je i pochován. Jeho hrob byl zrušen v roce 1964.

MUDr. František Fraukenberger - osobní lékař rytíře Alexandra Schöellera, majitele ctěnického panství a významného podnikatele a průmyslníka. Je o něm zmínka v zápisech p. Erpeka, sám jej nezažil, znal jej z vyprávění jeho současníků. Uváděny nikde nejsou ani jeho životopisné údaje. Léčil nejen rodinu Schöellerových, ale i zámecké úředníky, zaměstnance, deputátníky a všechny, kteří jej potřebovali. Autor vzpomínky o něm píše jako o lékaři nesmírně obětavém, ohleduplném a dobrosrdečném. Mohl být současníkem dr. Meysnara, asi 2. polovina 19. století.

MUDr. Josef Chinni - po matce Čech, po otci Ital. Narodil se 22. prosince 1862 a zemřel 7. prosince 1927. 1. března 1893 byl jmenován státním obvodním lékařem pro Vinoř, Satalice, Kbely, Horní Počernice, Radonice, Jenštejn, Kostomlátky (Podolánku) a Přezletice. Ordinaci měl v domku čp. 24, kde před ním ordinoval i dr. Meysnar. V přízemí domku byla ordinace, čekárna a lékárna.

Předepsané léky připravoval sám. Návštěvy pacientů konal zásadně odpoledne, jezdil vlastním kočárem, taženým párem šimlů. Později vystřídal kočár autem, které bylo první ve Vinoři. Byl i druhým vinořským starostou - 23.3.1898 až 1919 do 1. voleb po vzniku ČSR. Aby mohl vykonávat svou lékařskou praxi a přitom nezanedbávat své povinnosti starosty vůči obci, měl svého tajemníka, kterého platil. Ten ve Vinoři úřadoval 2x v týdnu odpoledne. Ve svých vzpomínkách se o něm zmiňuje J.B.Nesnídal, obecní tajemník.

Založil obecní kroniku, a čeho si J.B.Nesnídal nejvíce vážil, byly vyvázané zemské a říšské zákoníky z let 1866 - 1918. V zápisech je hodnocen jako člověk moudrý, který měl velmi rád kulturu, zejména divadelní představení, při kterých se svou manželkou nikdy nechyběl.

Po smrti MUDr. Josefa Chinniho jsou ve Vinoři uváděna ještě jména dvou lékařů - MUDr. Lochnera a MUDr. Stycha, avšak bez dalších podrobností.

MUDr. Ladislav Holeček byl dalším z vinořských lékařů, kterého starší generace již dobře pamatuje. Narodil se v Praze 12. května 1899, na lékařské fakultě UK promoval v roce 1924. Po promoci působil v Borůvkově sanatoriu v Podolí (Ústav pro péči o matku a dítě) a v Zemské porodnici v Praze. Do Vinoře po zemřelém dr. Chinnim nastoupil 13.2.1928 jako státní, obvodní a pokladenský lékař. Ordinoval a bydlel v rodinném domku v dnešní Klenovské ulici. Lékařskou praxi ve Vinoři ukončil v polovině roku 1979 a z Vinoře se odstěhoval. Vinořským občanům i občanům sousedních obcí pomáhal plných 51 let. Přibližně 15 let měl i svou vlastní lékárnu. Blíže se zabýval plicními chorobami, pravidelně se zúčastňoval stáží na klinice a v ordinaci měl i svůj vlastní rentgen. Po odchodu v Vinoře pracoval ještě krátký čas v tehdejším podniku ZPA Čakovice, závod Vysočany. Zemřel 8. listopadu 1984 v Praze.

MUDr. Emilie Holečková byla první zubní lékařskou ve Vídni. Ordinaci měla vedle ordinace dr. Holečka. Praxi ve Vinoři započala 15.2.1952 a ukončila ji v roce 1963.

MUDr. Eva Šimečková se stala nástupkyní dr. E. Holečkové. Je absolventkou stomatologické fakulty UK v Praze, kterou ukončila v roce 1960. Před příchodem do Vinoře pracovala na zubním oddělení OÚNZ ve výukovém středisku, později v závodním zubním zařízení AZNP Mladá Boleslav v oboru stomatochirurgie a zubní protetiky. pro náročnost dojíždění z Brandýsa nad Labem a z důvodu péče o malého syna požádala o změnu a dostala umístění do Vinoře, tehdejšího okresu Praha-východ. Nastoupila ještě do ordinace po paní dr. Holečkové a pracovala zde až do otevření nového zdravotnického zařízení na podzim v roce 1978. Ve Vinoři pracuje již téměř 40 let a o své práci říká: „Jsem zde spokojená, znám již 2 generace pacientů a mám s nimi i dobré osobní vztahy. Těžko se mi bude končit.“

MUDr. Milan Procházka (1931) - odborný dětský lékař přišel do Vinoře v roce 1969. Vystřídal paní dr. Dulíkovou, která přešla na Prahu 4.

Dr. Procházka promoval na fakultě dětského lékařství v roce 1956. Po ukončení studií nastoupil do nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem jako sekundární lékař, po úspěšném složení 1. atestace z pediatrie jako zástupce primáře dětského oddělení. V roce 1966 ukončil práci v roudnické nemocnici a nastoupil do Odolené Vody v okrese Praha - východ jako obvodní dětský lékař. Po třech letech byl jmenován obvodním dětským a dorostovým lékařem pro Vinoř a Satalice. Ve Vinoři pracoval ještě v ordinaci na tehdejším MNV, než bylo dostavěno nové zařízení. Od roku 1995 je soukromým praktickým lékařem pro děti a dorost. Ve Vinoři a Satalicích pracuje již 33 let a zná tedy dokonale malé pacienty i školní dorost včetně jejich rodinného zázemí.

MUDr. Jan Krause (1938) nastoupil do Vinoře po ukončení lékařské praxe dr. Holečka a po krátkém provizoriu dne 6. srpna 1979. Místo lékaře bylo obsazeno konkursem především s přihlédnutím k dosavadním výsledkům práce, odbornosti a zájmu o práci ve venkovských podmínkách. MUDr. Krause ukončil studia v roce 1962 a po promoci nastoupil do nemocnice v Mostě na interním oddělení. Zde pracoval do roku 1964 a poté přešel na interní oddělení nemocnice v Jablonci nad Nisou a od roku 1967 do 1979 byl obvodním praktickým lékařem. Na práci v nemocnici sice vzpomíná nejraději, ale na práci v obvodě, která je velmi odlišná od nemocniční, si zvykl a nezpůsobuje mu zvláštní komplikace a těžkosti, jak sám řekl. Letos to bude již 23 let, co vede ordinaci praktického lékaře ve Vinoři. Ve stejné profesi pracuje i jeho syn MUDr. Tomáš Krause, v poslední době jako asistent ve vinořském zdravotním zařízení. Přejeme mu, aby byl spokojen a získal takovou důvěru a oblibu jako jeho otec.

MUDr. Zbyněk Oktábec vede svou soukromou chirurgickou ordinaci v ulici U Bakaláře.

MUDr. Lenka Melicharová otevřela svou odbornou ordinaci neurologie ve zdravotnickém zařízení koncem 90. let. Do Vinoře přešla z Letňan, před tím pracovala v nemocnici v Měšicích. Ve Vinoři pracuje od roku 1999.

   Ordinace ženských lékařů
(František Filip, Vinořský zpravodaj č. 74 - jaro 2003)

Ordinace ženských lékařů měly ordinační dobu 1 den v týdnu. Podle osobního oddělení nemocnice ve Vysočanech působilo ve Vinoři nejméně šest ženských lékařů, u pěti z nich známe i jejich jména: MUDr. Marie Geršlová - Kafková, MUDr. Miloslava Oktábcová, MUDr. Marie Rosecká, MUDr. Pavel Režný, MUDr. Jan Zelený.

Ordinace ženských lékařů byla ve Vinoři zrušena v polovině roku 1996 a nahradili ji lékaři ve Kbelích. Asi nejdéle byla ve Vinoři ženskou lékařkou paní MUDr. Miloslava Oktábcová, která zde pracovala od roku 1960 asi 15 let. Naposledy byla primářkou gynekologického oddělení vysočanské nemocnice.

Musíme připomenout i jméno paní Růženy Malé - porodní asistentky, která ve Vinoři působila od roku 1947. Kolika dětem pomohla na svět nevíme.

Pro zajímavost - první porodní asistentkou, tehdy oficiálně zvanou porodní bába, jmenovalo obecní zastupitelstvo 14. října 1912 paní Terezii Novotnou za roční služné 20 korun.