Dnes je - svátek má

textový režim | RSS kanál

 

   
Úřad městské části Praha - Vinoř

Home > Úřad MČ Praha-Vinoř > Vyhlášky


   Úřad městské části

 
Návody na řešení životních situací - Jak si zařídit ...
 

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)


Portál veřejné správy České republiky –  www.portal.gov.cz
Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě  www.mvcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí  www.mpsv.cz

Informace pro obyvatele hl. m. Prahy - Magistrát hl.m.Prahy:
 http://www.magistrat.praha-mesto.cz/Jak-si-zaridit

 
Seznam životních situací, které vyřešíte na místně příslušném úřadě MČ Praha 19
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Státní sociální podpora: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp
Česká správa sociálního zabezpečení
Ministerstvo vnitra
Český úřad zeměměřický a katastrální
 
 
 

  

Úřední hodiny pro veřejnost:
občansko-správní záležitosti,
podatelna, ověřování:

 
Pondělí - Středa 7.00-11.30 13.00-17.00
Čtvrtek 7.00-11.30 13.00-19.00
Pátek 7.00-12.00  
 

Úřad MČ Praha-Vinoř
ul. Bohdanečská 97
190 17   Praha-Vinoř
tel./fax 286 851 114
tel. 286 851 483
e-mail: vinor@praha-vinor.cz

IČ: 
00 240 982
DIČ:CZ00240982

Bankovní spojení:
2000 710 319/0800

 

S Úřadem MČ Praha-Vinoř můžete komunikovat
elektronicky prostřednictvím emailu
na těchto adresách:

vinor@praha-vinor.cz
starosta@praha-vinor.cz
mistostarosta@praha-vinor.cz
podatelna@praha-vinor.cz
muvinor@volny.cz
vinor@zris.mepnet.cz
 
Výstupy systému Czech Point vydáváme
v úředních hodinách úřadu MČ. Způsobilost pro vydávání potvrzení mají všechny pracovnice úřadu -  PhDr.Petrová, Ing.Švrčinová,
p.Černohousová a p.Špačková.
Ceny správních poplatků za zpracování
vyjíždí


 

 
 
 
Úřad MČ Praha-Vinoř, ul. Bohdanečská 97, 190 17   Praha-Vinoř, tel./fax 286 851 114, tel. 286 851 483, e-mail: vinor@praha-vinor.cz
©2007-2010 MČ PRAHA-VINOŘ, všechna práva vyhrazena